Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van de FortaGroep. Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over zaken als praktijkhuisvesting, behandelmethodes, bejegening, uitbreiding van het aanbod, nieuwe doelgroepen en toegankelijkheid. De cliëntenraad overlegt met de directie van de FortaGroep. De raad kijkt vanuit een cliëntperspectief zowel naar de ontwikkelingen binnen de FortaGroep als naar de landelijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Deelname aan de cliëntenraad

Om dit werk goed te doen hebben wij gemotiveerde leden nodig. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die een binding met de FortaGroep hebben of verwantschap voelen met de geestelijke gezondheidszorg.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de cliëntenraad, heeft u vragen over het werk van de cliëntenraad, wilt u zelf lid worden of heeft u suggesties voor verbeteringen van de hulpverlening dan kunt u een e-mail sturen aan: clientenraad@forta.nl.