Tevredenheid

Uw tevredenheid is de belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij meten de cliënttevredenheid middels de Consumer Quality Index, ofwel de CQI-vragenlijst, die aan het einde van elke behandeling digitaal wordt klaargezet. 

 

Keurmerk Basis GGZ

Wij streven bij FortaGroep naar kwalitatief hoogstaande zorg en zijn trots keurmerkdrager in de Basis GGZ sinds 2016. Dit is het kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. We laten als zorgaanbieder hiermee zien dat we boven het wettelijk vereiste ons inzetten als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie en implementatie van innovaties. Het evalueren van onze dienstverlening, het blijven verbeteren van behandelingen en de inzet voor landelijke ontwikkeling in de Basis GGZ zijn hier vast onderdeel van. We nemen actief deel aan bijeenkomsten rondom het Keurmerk Basis GGZ.

HKZ

De FortaGroep is HKZ gecertificeerd. Het HKZ keurmerk laat zien dat de FortaGroep voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door cliënten, de overheid, de GGZ sector en de zorgverzekeraars. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De klant centraal stelt
  • De zaken intern goed op orde heeft
  • Betrouwbare resultaten presenteert
  • Voortdurend werkt aan optimalisering van de zorg- en dienstverlening

Kwaliteitsstatuut

De FortaGroep bezit een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ. Om deze in te zien, klikt u hier