Planning = realisatie

U wordt voor de intake of start van uw behandeling geïnformeerd over hoe laat uw afspraak begint en de duur van een afspraak. De FortaGroep declareert de afspraak bij uw zorgverzekeraar met de tijd die wij voor u hebben gereserveerd. Dit heet planning = realisatie. Mocht uw afspraak 15 minuten langer of korter duren, dan passen wij de tijdsduur van uw afspraak aan. Dit geldt niet wanneer de afspraak meer dan 15 minuten later begint door onverhoopte vertraging van uw kant of meer dan 15 minuten korter duurt als u onverwacht eerder weg moet. 

Eigen risico

Uw intake en behandeling bij de FortaGroep worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het maximumbedrag dat door uw zorgverzekeraar berekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Kind- en Jeugd-behandelingen worden vergoed door uw gemeente. Hiervoor geldt geen eigen risico.  

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het financieringsstelsel van de GGZ verandert en wordt het zorgprestatiemodel genoemd. Aan de inhoud en kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de manier waarop de zorg wordt gedeclareerd.

In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw verzekeraar. 

Bent u al in 2021 gestart met een intake of behandeling en loopt dit door in 2022? Dan betaalt u zowel het openstaande (vrijwillige) eigen risico in 2021 als het (vrijwillig) eigen risico in 2022. Het kan dan ook raadzaam zijn om in 2022 af te zien van een vrijwillig eigen risico. Voor meer informatie, zie de Patiëntfolder Zorgprestatiemodel en de Factsheet Eigen Risico. Heeft u nog vragen over wat het zorgprestatiemodel verder voor u betekent, neem contact op met uw verzekeraar.

In dit filmpje wordt alles over het zorgprestatiemodel nog eens duidelijk uitgelegd:

https://ggzecademy.mediasite.com/Mediasite/Play/0554e0c7098c4336aa3ac2cb35f6c7831d

Zorgvraagtypering

De zorgvraagtypering geeft informatie over de intensiteit van uw zorgvraag en wordt gebruikt bij het opstellen van de duur van een behandelplan. Uw regiebehandelaar stelt de zorgvraagtypering bij aanvang van uw behandeling vast met een standaard vragenlijst, de HoNOS+. Bij grote veranderingen gedurende uw behandeling wordt de zorgvraagtypering opnieuw vastgesteld. 

De zorgvraagtypering heeft geen invloed op de inhoud van de behandeling, die wordt samen met u opgesteld in het behandelplan. 

De zorgvraagtypering bepaalt niet de prijs van de behandeling. Toch is het een verplichting dat de zorgvraagtypering op de factuur staat van de behandeling die wij naar uw zorgverzekering sturen. 

Heeft u vragen stel ze gerust aan uw (regie)behandelaar.

Niet verschijnen op een afspraak

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons uiterlijk 48 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kunt u annuleren door duidelijk uw naam en afspraakgegevens in te spreken op het antwoordapparaat of een e-mail te sturen. De e-mailadressen vindt u op de contactpagina.

Wanneer u niets laat weten dan neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Als de behandelaar u niet kan bereiken krijgt u schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Uw dossier wordt afgesloten als u niet reageert of tweemaal niet op een afspraak verschijnt of tweemaal binnen 48 uur afbelt.

Bij te laat afbellen of niet verschijnen, ook vanwege ziekte, wordt €50,- per gemiste behandelconsult en €100,- per gemiste intake of onderzoek in rekening gebracht. Voor het missen van een groepsafspraak brengen wij €25,- in rekening.  

DBC tot 1 januari 2022

Behandelingen in de ambulante GGZ werden tot 1 januari 2022 vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van de diagnose werd een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten werd geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten werden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling werd na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven in 2021, zie:

De behandeling zelf betalen

Cliënten van de FortaGroep kunnen desgewenst de behandeling zelf betalen. Bijvoorbeeld voor therapie die niet (meer) door de verzekeraar vergoed wordt. Denk hierbij aan partner-relatietherapie of therapie voor rouwverwerking of arbeidsgerelateerde problematiek. Betaalt u de behandeling zelf, dan spreekt u uw zorgverzekering niet aan. Er gaan geen gegevens naar uw zorgverzekeraar en u verbruikt geen eigen risico. Voor de intake ondertekent u een formulier waarin u verklaart de behandeling zelf te betalen. U bent altijd vrij de behandeling te stoppen wanneer u dat wilt.

Kosten als u zelf betaalt

De FortaGroep hanteert standaardtarieven voor behandelingen. Elke behandeling start met een intake. De intake bestaat uit een gesprek van 1,5 uur met een gekwalificeerd behandelaar, waarin de problematiek wordt geïnventariseerd. Er wordt bekeken wat de beste behandeling is en hoeveel behandelsessies er ongeveer nodig zijn. Daarna start in overleg de behandeling. Als u zelf betaalt hanteren wij de hierboven vermelde NZA-tarieven voor behandelingen in 2021. Voor de tarieven in het zorgprestatiemodel kunt u hier terecht: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Voorwaarden voor zelf betalen

Voor de intake ondertekent u een formulier waarin u verklaart de behandeling zelf te betalen. U bent altijd vrij de behandeling te stoppen wanneer u dat wilt.