Intakegesprekken

Een intake gaat altijd aan de behandeling vooraf. De intake bij de FortaGroep bestaat uit twee gesprekken met een psycholoog en zo nodig een psychiater. Bij de intake gebruiken wij een gestructureerd interview met vragen over u en uw klachten. Ook wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen over uw klachten.

Diagnose

Op basis van de intake wordt een diagnose gesteld. Vanuit de diagnose worden de beste behandelmogelijkheden met u besproken.

Nader onderzoek

Wanneer dat nodig is, bieden wij een uitgebreid persoonlijkheids-, intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek. Deze onderzoeken geven extra inzicht voor de keuze en  ondersteuning van de behandeling.

Behandelplan

Het behandelplan maken we samen met u. Dit doen wij vanuit 'Shared Decision Making' wat staat voor 'samen beslissingen maken'. Het is een interessante evenwichtsoefening waarbij u inspraak hebt in uw behandeling en wij u helpen om dit zo goed mogelijk te vertalen naar een behandelplan. Steeds vanuit het idee dat wij door een goede samenwerking u de best mogelijke behandeling kunnen geven. Praktisch betekent dit dat we tijdens de intake de behandeldoelen met u opstellen. Daarna doen wij een voorstel voor een behandelplan passend bij uw klachten. In uw behandelplan staat de diagnose en in het kort wat de behandeling inhoudt. Ook staan uw voorkeuren erin voor eventuele contactpersonen en uw wensen ten aanzien van correspondentie met uw huisarts en eventuele medisch specialisten.

Tijdens de intake en start van de behandeling worden met u afspraken gemaakt over de duur van de behandeling, huiswerkopdrachten en de inzet van online therapie (E-health) modules die uw behandeling ondersteunen.  Er is een psychiater beschikbaar voor eventuele medicamenteuze therapie.

Iemand meenemen

U kunt iemand meenemen naar de intake of later naar de behandelgesprekken.  Iemand meenemen  kan handig zijn voor het geven van adviezen om u adequaat bij te staan tijdens de behandeling. Of om samen te werken aan herstel. Ook kan het zijn dat zij aanvullende informatie kunnen geven die voor een zo optimaal mogelijke behandeling van belang kan zijn. Overleg met uw intaker of behandelaar over de mogelijkheden.

Behandelteams

Onze behandelteams bestaan uit psychologen, GZ psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en een psychiater. Zowel mannen als vrouwen van diverse leeftijden en afkomst. Een aantal van onze locaties kent naast het reguliere behandelaanbod een eigen specialisme met bijpassende expertise zoals psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek, kortdurende schematherapie, en psycho oncologie. Bij FortaGroep Intercultureel kunt u voor behandeling van psychische klachten terecht in het Engels, Turks of Arabisch. Op al onze locaties kunt u terecht voor online therapie via de digitale poli.

Voor nadere informatie over passende mogelijkheden en expertise kunt u terecht bij het secretariaat van aanmelding of mailt u naar info@forta.nl